top of page
homepage_03.png

JICA DERNEĞİ

1987’de Türkiye’de JICA Türkiye Ofisi yoktu. JICA’nın işlerini Japonya Büyükelçiliği yürütüyordu. Dönemin Büyükelçisi Kazuo Wachi, Müsteşarı Michio Hamano, Birinci Sekreterleri Atsushi Fukasawa, ve Toru Ikeuchi idi. O günlerde ülkemizde JICA eğitim programlarından geçmiş sekiz yüz kadar uzman, başka ülkelerde olduğu gibi, JICA ile ilişkilerini geliştirmek için bir sivil toplum kuruluşu kurma zamanının gelmiş olduğuna karar vermişlerdir. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonunda Ruhi Esirgen, Turgut Aktan, Akın Oyat, Timur Sayraç Fukasawa tarafından davet edilmiştir. Daha sonra da Büyükelçilikte görevli olan Barlas Gökova ve Zeynep Özen’in katkılarıyla dernek kurma çalışmaları başlamıştır (5 Kasım1987).

 

Uzun süren inceleme, araştırma, tartışma ve hazırlıkların sonunda Meral Ünver ve Dilek Cenkçiler’in de katılımıyla hazırlanan  tüzük tasarısı 1 Mart 1988’de Valiliğe sunulmuştur. Valiliğin belirlediği ekleme, çıkarma ve değişiklikler sonunda 10Mayıs 1988’de tüzük, gazetede yayınlanmış ve böylece yasal kuruluş tamamlanmıştır. Yönetim Kurulunun ilk Başkanı Ruhi Esirgen, Saymanı Meral Ünver, Genel Sekreteri Timur Sayraç, üyeleri ise Turgut Aktan, Ahmet Tabban, Akın Oyat ve Dilek Cenkçiler idi. Derneğin başlangıçtaki adı, “JICA Mensupları Dostluk Derneği”, adresi, “Selanik Caddesi, 36/5, Kızılay, Ankara” ve kütük numarası “06.32.173” olarak kayda alınmıştır. Derneğin adı daha sonra Genel Kurul kararı ve Valilik onayıyla “JICA Derneği” olarak değiştirilmiştir.

bottom of page